This is one of my poems in Norwegian.. So, yeah, if you don't know Norwegian, you can't really read it...


For å Fortså

For å forstå meg
er det viktig å
ikke ta for hardt i
det jeg av og til sier
og å skjønne
at hvis du selv spør
blir svaret oerlig
Kanskje du blir irritert
når jeg ikke forteller
men holder ting inne
Bli ikke sur
men vit
at jeg er redd
for å åpne meg
og støtt meg
i valg
som jeg støtter dine
Utfordre meg i diskusjoner
voer deg selv i dine meninger
Så får du kanskje noen
av mine innerste tanker
Del med meg
jeg er villig til å gi
deg alt
Gråt med meg
le med meg
Sørg med meg.
Da kan du kanskje forstå meg.
Poetry by Cam
Read 662 times
Written on 2006-10-28 at 20:54

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text