Originaly written in Norwegian.


Confession

It's painfull

And good

At the same time

Når man forteller noe (When you tell something)

Som man ikke har fortalt noen før (Something you've never told anyone before)

Så gjør det vondt (It hurts)

I magen og i hjertet (In the stomach and the heart)

Men samtidig (But at the same time)

Føles det godt (It feels good)

Å dele (To share)

Jeg vil ikke dele mer (I don't wanna share anymore)

Men jeg vil ikke være alene i mørket (But I don't wanna be alone in the dark)

Jeg deler (I share)

Jeg gråter (I cry)

Jeg blør i hjertet (My heart bleeds)

Jeg går fremover (I move forward)
Words by Nyorioko
Read 430 times
Written on 2009-02-12 at 01:27

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text