There will be spaceships!


There will be spaceships!

trembling goblins crawling for glory
a spastic individualist
seek, find and eat....
make your cruelty find my nest
make it chew trough its dim

fuck'em
fuck'em
fuck'em

(even though your hips, lips and tits is constantly blowing my mind)
Poetry by els
Read 954 times
Written on 2005-11-22 at 14:58

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text


Lourdes
Your english dont suck
2006-04-12


lynn
i love it it is really cool!!!
amber lynn
*bookmarked*
2006-02-28


True Words Embellished
Yay! Du la upp dem igen!
Du är så duktig, så duktig.

Fast jag vågar nog inte försöka mig på att lista ut vad dina dikters underliggande meningar är. Riktigt så djup är jag inte. ^^

Men du skriver bra. Du har en närvaro i dina ord som nästan är skräckinjagande.

Applåder.
2005-11-22