about J.K
It's a long time ago, but I'll never forget it.. Never! .. It's forever printed in my heart! ..Jeg tror du aldri elsket meg / I think you never loved me

~ NORSK ~
Du er ikke min Venn!
Venner gjør ikke sånt mot hverandre.
De sårer ikke, sender ikke slike meldinger.
Du vil aldri noen gang bli min venn igjen.

Syns du jeg virker sur på deg,
Hver gang jeg svarer deg?
Syns du det er rart?
Vil du vite hvorfor jeg gjør det?

Jeg er fortsatt ikke over meldinga du sendte.
Den såret langt ned i mitt hjerte.
Du var omtrent alt for meg.
Jeg trengte deg.

Men så bare forlot du meg.
Ville ikke fortelle hvorfor, nei.
Du tenkte vel ikke på andre enn deg?
Jeg kan ikke skylde på deg heller.

Jeg presset deg til å fortelle meg,
For jeg savnet deg.
Skjønte du ikke det?
Jeg ville jo ikke ha deg tilbake, bare et svar på hvorfor.

Hva var poenget med den meld?
Den hjalp ikke noe.
Bare for å få mine følelser 100% vekk,
Og det var vel det du ville?

Ville du såre meg?
For det var det du gjorde.
Ville du få meg til å fele en tåre?
For det var det jeg gjorde.

Jeg kan ikke tro jeg kastet bort tiden på deg.
Du dreit jo i meg.
Å den eneste dagen jeg fikk overtalt deg til å bli med,
Dreit jo jeg i deg.

Men hva så?
Jeg syntes du fortjente det, jeg.
Selv om det ikke var med vilje.
Men du har vel glemt alt om oss nå?

Men det har ikke jeg.
Jeg tenker på det hver gang jeg ser deg.
Altså, hver dag nesten voert minutt.
Det var ikke lett for meg.

Ja, kanskje du brydde deg litt om meg,
Men jeg tror du brukte meg for å komme til henne.
Men hva med den andre gangen, spørr du?
Etter du hadde voert sammen med henne alt.

Vel, jeg tror du bare ville ha henne tilbake.
Men hva var vel meningen med å slå opp med ho da?
Det vet jeg ikke.
Men du tenkte vaffal ikke.

For jeg vet du aldri elsket meg, sånn som du sa.

~ Engelsk ~
You're not my friend.
Friends don't to that to each other.
They don't hurt you, they don't send that kind of messages.
You will never be my friend again.

Do you think I seem mad at you,
Everytime I answer you?
Do you think it's weird?
Do you want to know why I do?

I'm still not over that message you sent.
It hurted deep into my heart.
You were almost my everything.
I needed you.

But then you just left me.
Didn't want to tell me why.
I guess you didn't think of any one else but you?
I can't blame you.

I pushed you to tell me,
Only because I missed you.
Didn't you understand?
I didn't want you back, just an answer to why.

What was your point with that message?
It didn't help.
Just to get my feelings a 100% away from you.
Wasn't it what you wanted?

Did you want to hurt me?
Cause that's what you did.
Did you want me to shed a tear?
Cause that's what I did.

I can't belive I wasted my time on you.
You didn't care about me.
And they only day I got you to come,
I didn't care about you.

But so what?
I think that you deserved it.
Even though I didn't mean to.
But I guess you have forgot everything about us now?

But I havn't.
I think about it everytime I see you.
Wich is everyday almost every minute.
It wasn't easy for me.

Yes, maybe you cared a little about me.
But I think you used me to get to her.
But what about the second time, you ask?
After you had been with her allready.

Well, I think you just wanted her back.
But what wes the point of breaking up, then?
I don't know.
But I know you didn't think.

I know you never loved me, like you told me.
Poetry by kittipuusen
Read 515 times
Written on 2006-09-05 at 19:28

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text


Saga
Games of the heart are played by people who are afraid of not only sharing their heart, but of their heart as well. And in that, the player feels the most emotional pain, less the innocent party.
2006-09-06


Will
The Games ppl. play..
Stay Strong....

Sad and heartfelt
2006-09-05