about E.E
And why can't I let go?Prøv å forstå // Try to understand

Og det er bare deg.
Og det vil det alltid voere.
Kan du ikke forstå?
Ser du ikke at jeg blir nervøs når du kommer mot meg?
At jeg ikke vet hvor jeg skal se?
Kan du ikke se at jeg prøver så godt jeg kan å finne på noe og si,
Men at det aldri kommer noe ut?

Jeg skjelver når du kommer noer meg,
Jeg smiler vør gang jeg ser deg.
Jeg ler voer gang du forteller en vits.
Jeg blir oppgitt over deg hele tiden,
Men alikevel er jeg så utrolig glad i deg.

Du betyr mer for meg en det noen andre gjør.
Jeg vet ikke hvorfor, men du bare gjør det.
Du er den jeg bryr meg aller mest om.
Det er ikke min feil.
Prøv å forstå, voer så snill.
Dette er ikke så lett for meg.

Jeg overlever hvis du ikke føler det samme,
Men jeg vil føle smerte.
Det har jeg gjort de 8 siste mnd.
Du bare vet det ikke.
Men voer så snill, ikke døm meg over dette.
Jeg liker deg så utrolig godt,
Og jeg vil aldri la deg gå.
Prøv og forstå.

---------------------------------------


And it is only you.
That's the way it always will be.
Can't you understand?
Can't you see that I get nervous everytime you're walking to me?
And that I don't know where to look?
Can't you see that I'm trying so hard to find something to say,
But that nothing ever comes out?

I start shacking when you're near me,
I smile everytime I see you.
I laugh everytime you tell a joke,
And I get dejected over you all the time.
But still I care so unbelivebol much about you.

You mean more to me than any one else.
I don't know why, you just do.
You're the one I care the most about.
It's not my foult.
Try to understand, please.
It's not so easy for me.

I survive if you don't feel the same.
But I will feel pain.
I've done that the last 8 mounths.
You just don't know.
But please, don't judge me over this.
I like you so uncreadebly much.
And I will never let you go.
Try to understand.
Poetry by kittipuusen
Read 781 times
Written on 2006-11-09 at 14:09

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text


Saga
So sweet it is to be in love, yet so painful to keep it all in, hang in there sweetie!!!!
2006-11-10