Inlåst


man känner sig så inlåst
i all den djupa smärta

kastad i en cell
man inte kan ta sig ut från

väggar så höga
endast genom att befinna sig inom dem
får en att se att det inte går
att klättra ut

man kan inte slita sig från sig själv
sitter bara i ett hörn och är tyst

väntar tyst och stilla på att nån ska släppa ut en
men nej

det finns ingen

strävar efter en nyckel som inte finns

varför finns det ett lås utan en passande nyckel?

för att man är lämnad att dö
ensam, tyst och stilla
i ett hörn av sig själv
Poetry by Mikki
Read 983 times
Written on 2006-12-15 at 23:20

Tags Trapped 

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text