Borders.

The border between living and dying is like the border between night and dawn, winter and spring, dream and waking. borders that have been trumped up and decorated, borders who fit well in glitter, but nevertheless borders that are crossed every day, every year and every lifetime.

Orginal:

Gränsen mellan att leva och att dö är som gränsen mellan natt och gryning, vinter och vår, dröm och uppvaknande. Gränser som har blivit uppdiktade och utsmyckade, gränser som klär förtjusande väl i glitter, men likväl gränser som lär korsas varje dag, varje år och varje livstid.
Poetry by Sofia
Read 742 times
Written on 2008-06-25 at 11:00

dott Save as a bookmark (requires login)
dott Write a comment (requires login)
dott Send as email (requires login)
dott Print text